KURS SLOBODNOG PADA

OSTALE PADOBRANSKE OBUKE:

NAŠA PREPORUKA ZA PRVI SKOK PADOBRANOM

Kurs slobodnog pada ili AFF metod obuke, podrazumeva prvi skok sa 3500 metara visine prilikom koga dva instruktora padaju pored vas, drže vas istovremeno za ruke i noge, kako bi osigurali da sve vreme padate stabilno u pravilnom položaju. Uradićete nekoliko simulacija otvaranja padobrana (dodirivanja ručice za otvaranje glavnog padobrana rukom, bez povlačenja ručice) i samostalno otvoriti vaš padobran na visini od 1500 metara. Nakon otvaranja padobrana instruktor će vas navoditi preko radio stanice do sletanja.

Cilj AFF metoda obuke je razvijanje veštine slobodnog pada od prvog skoka. Proći ćete teorijsku obuku kroz koju ćete naučiti šta je pravilan položaj tela u slobodnom padu, kako da otvorite vaš glavni padobran, veštine upravljanja padobranom, pravila letenja na aerodromu (školski krug), i vanredne procedure u slučaju otkaza aviona ili padobrana. Tokom narednih nekoliko skokova  i dalje ćete skakati sa dva instrukotra, neće vas oba držati sve vreme, ali će biti tu za slučaj da izgubite stabilnost. Kako budete savladavali  veštine slobodnog pada, počećete da skačete  samo sa jednim instruktorom, a potom i samostalno. AFF obuka obuhvata sedam vežbi, od toga tri vežbe sa dva instruktora u slobodnom padu i četiri vežbe sa jednim instruktorom. Kada naučite da kontrolišete telo u slobodnom padu, radite zaokrete, ubrzavate i usporavate propadanje, radite salta, bićete spremni za finalni korak do A dozvole – vaš prvi padobranski ispit!

padobranac u slobodnom padu
instruktor sa dve ruke drzi padobranca prilikom uvezbavanja slobodnog pada

CENA KURSA SLOBODNOG PADA

25.960 din – skok sa 3500m sa dva instruktora 
17.700 din – skok sa 3500m sa jednim instruktorom

PRIJAVA ZA KURS SLOBODNOG PADA